Výsledky voleb do ŠKOLSKÉ RADY

Dne 12. 12. proběhla volba do školské rady. Volební místnost byla uzavřena v 16 h a obratem začalo sčítání výsledků hlasování. Celkem bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků (+ 1 neplatný) a na každém bylo možno zaškrtnou 2 zástupce.

Výsledek hlasování je následující: Do školské rady byla zvolena Iveta Vacková (19 hlasů) a Karolína Pluhařová (18 hlasů).
Školská rada bude tedy od ledna 2020 zasedat v následujícím složení:

Všem rodičům děkujeme za skvělou účast!

Školská rada projednává otázky fungování školy viz přiložený soubor PRÁVA A POVINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY. Obracejte se tedy prosím na své zástupce v případě, že budete mít k těmto bodům jakékoliv návrhy či poznámky.

Jan Šafránek
ředitel školy