Mimoškolní aktivity

Veselá věda

Leták příměstský tábor A4 editovatelný.pdf

Kroužek je dočasně zrušen z důvodu protiepidemických opatření. 

Děti se seznámí hravou formou se základy chemie, vyzkouší si různé pokusy a domů si odnášejí vlastní výrobky.

Polytechnika

Kroužek je dočasně zrušen z důvodu protiepidemických opatření.

Děti jsou vedeny k rozvoji technické představivosti, jemné motoriky a k jednoduchým konstrukčním postupům. Věnují se elektrotechnice, robotice a dále pracují se stavebnicemi Lego Technic, Merkur, Cheva atd.

Pohybová průprava

Kroužek je dočasně zrušen z důvodu protiepidemických opatření.

Jedná se o taneční kroužek, kde děti mimo tance také zpívají, malují a vytvářejí hudební doprovod na jednoduché hudební nástroje. Kroužek vede k rozvoji dětské osobnosti, její individuality a talentu.

Zdravověda

pondělí 12h - 12h45 ; 13h - 13h45 (dvě skupiny)

Kroužek je určen pro žáky 1. - 5. třídy 5.10.

Děti si zde osvojují základy poskytnutí první pomoci pod vedením kvalifikované zdravotní sestry a aktivního člena HZS.

Sportovní školička

Kroužek je dočasně zrušen z důvodu protiepidemických opatření.

Děti navazují na Sportovní školičku v MŠ a pod vedením trenérů se seznamují se základy atletiky, míčových a kolektivních her. Jsou vedeny k pravidlům fair play a k pozitivnímu vztahu ke sportu.

Badminton

Kroužek je dočasně zrušen z důvodu protiepidemických opatření.

Pro žáky od 2. ročníku. Děti jsou rozděleni do dvou skupin podle věku a pod vedení zkušeného trenéra se seznamují s základy pravidel badmintonu, technikou hry a dalšími praktickými dovednostmi.

Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2021.