Školní družina

Vychovatelka: Štěpánka Balogová

Telefon: 483 384 771
Mobil: 605 742 524
Provozní doba: 6.10–16.00

Ranní družina: 6.10–7.45 (je otevřena pro všechny žáky ZŠ)
Odpolední družina: 12.00–16.00 (je určena pouze žákům 1. a 2. třídy)