O škole

Škola se nachází v malebné vesničce na úbočí Jizerských hor. Okolí školy je obklopené nádhernou přírodou, lesy, loukami a nádhernými výhledy do kraje.

Jsme malotřídní škola s výukou od 1. do 5. třídy. Každá třída má u nás přibližně 15 žáků a díky tomu je atmosféra na naší škole přímo rodinná. Máme jedinečnou šanci pracovat s dětmi individuálně, řešit problémy každého z nich a sdílet s nimi i jejich radosti a přání.

Výuka u nás probíhá velmi poklidně a věcně. Snažíme se děti učit hravou formou tak, aby je výuka bavila. Spojujeme kvalitní klasickou výuku s dalšími formami výuky jako: práce ve skupinách, projektové dny, práce na interaktivní tabuli či výuka venku. Dáváme důraz na výuku anglického jazyka a sportů. Jelikož jsme mladý kolektiv, zavádíme mimo jiné pro starší děti i výuku na dálku s využitím Google učebny, Google meet. Snažíme se učit s nadhledem a profesionálně tak, aby byly děti perfektně připraveny pro další práci ve vyšších ročnících základní školy.

Po vyučování u nás mají děti možnost v rámci družiny pravidelně vyrážet na aktivity v přírodě do lesů a luk v okolí školy, nebo se zapojit do odpoledních kroužků jako např.: polytechnika, taneční kroužek, nebo zdravověda.

Škola nabízí:


Historie školy

Vzdělávání na Rádle začíná kolem roku 1786, kdy hrabě Valdštejn, jako majitel Svijanského panství, daroval stavební dříví na vybudování roubené chalupy se třídou a jednou místností pro učitele Augusta Krause.

August Kraus nastoupil jako 24letý učitel a působil na Rádle neuvěřitelných 43 let.

V roce 1846 se v této chalupě vzdělávalo již 254 dětí a proto se začalo plánovat vybudování odpovídající vzrůstajícímu významu Rádla.

S rozpočtem 36 tisíc zlatých byla za Rakouska-Uherska v roce 1891 započata stavba současné budovy školy. Jednalo se o velmi výstavnou historizující budovu, ve které začala výuka 18. října 1893.

Při svém otevření byla budova inspekcí označena jako jedna z nejlepších v okrese.

V roce 1947 byla v budově základní školy zřízena i mateřská škola, která byla později v 50. letech přesunuta do objektu Demuthovy vily.

V 50. a 70. letech budova bohužel prošla velkými úpravami v duchu doby, která ji připravily o její původní zdobnost a byla do budovy umístěna pošta, která zde zůstala dodnes. V posledních letech je škole opět navracena její původní krása a elegance. Škola je vybavována moderními technologiemi pro výuku, má nové venkovní hřiště, nově zrekonstruované učebny, a i díky stále stoupajícímu počtu žáků, je tak vnímána jako jedna z nejdůležitějších institucí obce Rádlo.

Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2023.