Projekty ZŠ Rádlo


Projekty zřizovatele

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k modernizaci odborné PC učebny s vazbou na podporovanou oblast pro práci s digitálními technologiemi. Moderní vyučovací technologie tak i vzdělávací proces bude kvalitní a bude reagovat na požadavky na uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Cíle projektu:

Cílem projektu „Stavební úpravy PC učebny“ je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.

Projekt „Stavební úpravy PC učebny" je spolufinancován Evropskou unií.Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.