Školní rok

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jan Šafránek – ředitel školy, třídní učitel 4. a 5. ročníku

Mgr. Hana Nejedlá – třídní učitelka 3. ročníku
Mgr. Marie Špačková – třídní učitelka 1. ročníku
Bc. Vendula Škeříková – třídní učitelka 2. ročníku
Štěpánka Balogová – vychovatelka ve ŠD, učitelka

Zaměstnanci

Lucie Jirečková – školnice, vedoucí stravování
Lenka Adamová – kuchařka
Veronika Králová – úklid, pomoc v kuchyni

Organizace školního roku 2019/2020

Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 a § 67 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Po návratu dítěte nebo žáka musí zákonní zástupci bez zbytečného prodlení, nejpozději 5. kalendářní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením její délky. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

1.pololetí: 03. 09. 2019–30. 01. 2020
Podzimní prázdniny: 29. 10. 2019–30. 10. 2019
Ředitelské volno: 31. 10.–01. 11.2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019–03. 01. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 01. 2020

2. pololetí: 03. 02. 2020–30. 06. 2020
Jarní prázdniny: 09. 03. 2020–15. 03. 2020
Velikonoční prázdniny: 09. 04. 2020–10. 04. 2020
Hlavní prázdniny: 01. 07. 2020–31. 08. 2020


Základní informace o zápisu do 1. tříd 2020/2021

Zápis do první třídy proběhne v úterý 7. 4. 2020 od 13.30. Zápis bude trvat cca 15min.
Prosíme rodiče, aby se zapsali na konkrétní čas. Rozpis bude pro Rádelské k dispozici v MŠ Rádlo. Ostatní se prosím hlaste na mail reditel@zsradlo.cz.

Povinnost přijít k zápisu

Žádost o odklad
K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů. Přílohou žádosti musí být:

  1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů
  2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku. (Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)