Sdružení rodičů a přátel školy

Na Základní škole Rádlo byl dne 23. 11. 2021 založen spolek „Sdružení rodičů a přátel školy Rádlo, z.s.“(dále jen SRPŠ).

SRPŠ je spolkem, který má za cíl zlepšení studijních podmínek dětí. Pomáhá zejména materiálně, a to v oblasti rozvoje zájmových kroužků či zakoupení vybavení, např. do družiny, tělocvičny.

Fungování Spolku je ukotveno v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, dle kterého má Spolek povinnost mít stanovy, vést účetnictví a další dokumentaci.

Na schůzích spolku bude stanoven jednorázový příspěvek pro daný školní rok, který bude v plné výši využit na rozvoj našich dětí. Aby spolek splnil svůj účel, je třeba podpora ze strany rodičů a adekvátní počet členů, stejně jako ochota se finančně podílet.

Podmínky fungování spolku jsou uvedeny ve stanovách, se kterými doporučujeme se seznámit před podáním přihlášky do spolku.

Každý rodič/přítel školy, který se stane členem Spolku, bude moci spolurozhodovat o výši ročního příspěvku a zároveň o využití prostředků fondu či cílech a směřování Spolku. Také může být volen do výboru Spolku, nicméně dle schválených Stanov mu nebude náležet žádná finanční odměna za tuto činnost.

Níže naleznete související dokumenty.

Pozvánka na schůzi SRPŠ_09_2022.pdf

SRPŠ informace pro rodiče.pdf

Stanovy.pdf

Přihláška do SRPŠ.pdf

GDPR SRPŠ.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na oficiální e-mail spolku srps.radlo@centrum.cz, popř. na email ředitele Základní školy Rádlo reditel@zsradlo.cz.

Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2023.