01/06/2021

Dodržování vyhlášených opatření ve školách

Vzhledem k postupnému rozvolňování a tendenci některých rodičů nabádat své děti k nedodržování vyhlášených mimořádných opatření, sdílím níže PDF soubor a odkaz s jasnou instrukcí od Ministerstva školství ze dne 31.5.2021, týkající se dodržování a případného vymáhání dodržování vyhlášených mimořádných opatření. 

Informace pro školy a školská zařízení 1.6.2021.pdf

https://www.msmt.cz/reakce-na-vyzvy-k-nedodrzovani-opatreni-ve-skolach

Z odkazu výše jasně vyplývá, že ředitel školy má povinnost zajistit dodržování vyhlášených mimořádných opatření s tím, že nejprve by měl vyčerpat všechny možnosti domluvy s žákem a s rodiči a případně poté až přistoupit k opatřením typu zamezení vstupu žáka do školy.

Předpokládám, že všichni rozumíme vzniklé situaci, která nevznikla vinou žáků, učitelů, rodičů ani vedení školy a prosím tedy i nadále o dodržování vyhlášených mimořádných opatření. 

Děkuji všem za pochopení a za spolupráci

Mgr. Jan Šafránek

ředitel školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.