Aktuality

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na ZŠ Rádlo dle rozhodnutí ředitele, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), termínu od 20. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. Zorganizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
  1. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (zaslat prostřednictvím České pošty, do datové schránky, nebo email s elektronickým podpisem). 

Pozor nelze poslat pouhý email!

  1. Individuálně je možné se domluvit na osobním předání žádosti ve škole (a to v dopoledních hodinách po telefonické domluvě s ředitelem školy).


Žádost o odklad

Níže najdete formulář žádosti o odklad. Jeho přílohou by mělo být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud budete mít o odklad zápisu k povinné školní docházce zájem, řešte prosím tuto situaci vzhledem k současné situaci ve spolupráci s vedením školy.

Žádost o odklad ve formátu PDF

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím ředitele školy.


Vzhledem k vyhlášeným omezením je budova školy od 23.3. do odvolání uzavřena. Osobní návštěva je možná v dopoledních hodinách pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelem školy. Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,

Vzhledem uzavření škol na dobu neurčitou Vás žádáme o pomoc s výukou Vašich dětí. Třídní učitelé Vám budou na Vaše e-mailové adresy rozesílat pravidelně úkoly ke všem klíčovým předmětům spolu s informací, jak bude k zadaným úkolům probíhat zpětná vazba.

Bylo by ideální, pokud byste dokázali zachovat dětem alespoň částečně normální režim, tedy dopoledne práce do školy, odpoledne volné a případně večer dodělat poslední drobné úkoly, nebo si látku krátce zopakovat.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o prázdniny, ale o mimořádný stav, děláme všichni, co je v našich silách, abychom Vašim dětem zajistili výuku a tuto situaci společně zvládli.

Děkujeme za pochopení a za Vaši pomoc!

Mgr. Jan Šafránek
Ředitel školy


Mimořádné opatření COVID-19

Vážení rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, Vás informujeme, že pokud budete potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) napište svůj požadavek na e-mail reditel@zsradlo.cz a škola Vám potvrzení připraví.

Vyplněný a podepsaný formulář zašle škola příslušnému rodiči e-mailem.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby sledovali aktuální vývoj situace v médiích a především na webových stránkách naší školy.

Další informace najdete na uvedených odkazech:

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

S žádostí o jakékoliv doplňující informace se prosím obracejte na vedení školy.
Děkujeme

Pozor na KOVID-19 během jarních prázdnin

Pokud se během jarních prázdnin chystáte cestovat do rizikových oblastí možné nákazy virem KOVID-19, prosíme o maximální opatrnost a dodržování všech pravidel pro minimalizaci rizika nakažení!

KHS LK, odbor hygieny dětí a mladistvých rozesílá doporučení, jak základní hygienou předcházet nakažení koronavirem (viz přiložené PDF).

Dále prosíme, abyste sledovali informační weby ministerstva zahraničí, ministerstva zdravotnictví a případně další informační weby viz níže.

Pokud by se vyskytly jakékoliv informace, které by se týkaly výuky ve škole, prosím o bezodkladné informování ředitele školy.

Jinak klidné a žádným virem nerušené jarní prázdniny Vám přeje vedení školy.

Den otevřených dveří ZŠ Kokonín

Veškeré potřebné informace viz PDF soubor.

Lyžařský kurz

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a rozjeté vlně chřipek, jsme se rozhodli letošní lyžařský kurz zcela zrušit. Doufejme, že příští rok budou podmínky pro lyžování již dobré a dětem za zrušený lyžařský kurz nabídneme jiný letní sportovní kurz.

Peníze za zrušený lyžařský kurz rodičům vrátíme v plné výši.
Prosím jen o písemné potvrzení, pokud chcete, abychom Vám peníze poslali po dětech.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,
termín lyžařského výcviku je stanoven na 20.–22. 1. 2020 (po, út, st). Výcvik proběhne v areálu Severák-Hrabětice pro začátečníky a mírně pokročilé a Tanvaldském Špičáku pro pokročilejší lyžaře.

Cena výcviku je 1300,– Kč
Cena za dopravu 200,– Kč

Žákům, kteří budou zařazeni do skupiny pokročilý (Špičák), musí rodiče sjednat úrazové pojištění na tyto dny a doložit.

Žádáme Vás tímto o zaplacení 1300 Kč a 200 Kč nejpozději do 15. 1. 2020.
Cena za dopravu je rozpočítaná na počet všech dětí, pokud se vaše ratolest kurzu nezúčastní (nemoc) bude nutné částku za dopravu uhradit.

Nemáte-li ještě lyžařský set – Bronec Sport, tel. 777 310 399 nabízí zapůjčení.

Denní plán výcviku:

7.45 h sraz ve škole, obutí do lyžáků, nakládání lyží
8.00 h odjezd (autodoprava Machala)
9.00 h–10.30 h první blok výuky
10.00 h–10.30 h svačina
10.30 h–12.00 h druhý blok výuky, odjezd do školy
12.30 h oběd, odchod domů, provoz ŠD je beze změn


Lyže budou po dobu výcviku zůstávat ve škole, ve středu po skončení výuky si je odnesete domů.
Boty, lyže, hůlky (pouze pokročilí) a helmy jsou povinné! Vybavení prosím označte jménem dítěte.
Vhodné budou lyžařské brýle!! Vhodné lyžařské oblečení a rukavice snad připomínat nemusíme :)))

Vázaní musí být odborně seřízeno!

Prohlášení rodičů ve formátu PDF

Školská rada

Byla zřízena Školská rada, podrobnější informace naleznete v samostatné sekci.

Městské divadlo Jablonec nad Nisou – představení pro školy

13. 12. 2019 – Ze života hmyzu (3., 4. a 5. třída, začátek v 8.30, cena: 60,– Kč)
28. 01. 2020 – Velká pošťácká pohádka (1. a 2. třída, začátek v 8.30, cena: 60,– Kč)

Vánoční besídka

Vánoční besídka se bude konat 19. 12. v obecním sále od 16 hodin.

SRPŠ

Na přelomu roku bychom rádi znovu otevřeli Sdružení rodičů a přátel školy. Každý rodič bude v tu chvíli automaticky členem spolku a bude moci spolurozhodovat o výši příspěvku a zároveň o využití prostředků fondu.

Fond bude přispívat co možná nejspravedlivěji všem žákům na činnosti spojené s výukou. Např. doprava na školní akce, pomůcky, vybavení klubů apod.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo byste se zřízením SRPŠ nesouhlasili, ozvěte se prosím písemně na email reditel@zsradlo.cz.

Školní kluby

Škole byla přiznána dotace z Operačního programu Zaměstnanost na školní kluby a zájmovou činnost v odpoledních hodinách. Cílem je nabídnout dětem aktivní a smysluplné trávení volného času ve dnech, kdy nemají kroužky ani jiné vlastní aktivity.

Kroužky vypíšeme od druhého pololetí po domluvě se žáky a s rodiči.

Vedení klubů může být i v režii studentů s pedagogickým zaměřením nebo rodičů (např. sportovců), kteří by rádi nabídli pomoc při organizování a realizaci programu těchto klubů.

Škola zajistí prostory, materiální vybavení a finanční odměnu dle specifikace dotačního programu.

Za každou pomoc s realizací těchto odpoledních klubových aktivit budeme rádi. Více informací o možné spolupráci Vám dají třídní učitelé nebo ředitel školy.