09/10/2020

Prodloužení podzimních prázdnin

Podle usnesení vlády je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. 

Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy a vyšší odborné školy. 

Podzimní prázdniny se tedy prodlouží o výše zmíněné dva dny a volno bude od 26. do 30.10. Vzhledem k tomu, že se jedná o ministrem vyhlášené prázdniny, nevzniká zde nárok na "ošetřovné"

U 1. stupně základních škol se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) stávající režim restriktivních opatření týkajících se prezenční výuky nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.