11/11/2022

Pravidla omlouvání a odhlašování obědů

1) Náhlá dlouhodobá absence (např. nemoc)

  • InformaceRodič by měl informovat školu ideálně ráno před výukou v první den absence (dle školního řádu do 3 pracovních dnů) – prostřednictvím SMS nebo telefonátem na školní mobilní telefon a uvést důvod a předpokládanou dobu absence žáka.
  • OmluvenkaRodič napíše do žákovské knížky omluvenku po ukončení nemoci.


2) Absence z části vyučování (např. návštěva lékaře – maximálně 1 celý den)

  • OmluvenkaRodič napíše žákovi omluvenku do žákovské knížky, kde uvede čas a důvod odchodu žáka z vyučování a tu žák předloží den předem nebo nejpozději ráno před vyučováním třídnímu učiteli.


3) Očekávaná dlouhá absence (více než 1 den - např. dovolená)

  • Žádost o uvolněníRodič vyplní žádost o uvolnění žáka na konkrétní termín minimálně 2 pracovní dny předem. Třídní učitel a ředitel školy tuto absenci schválí a informují rodiče mailem o schválení žádosti. Všechny omluvenky archivuje třídní učitel do konce školního roku v ředitelně školy.

Žádost je k dispozici na webu školy PDF


4) Odhlašování obědů

  • Obědy je možné si odhlásit až 30 dní dopředu v aplikaci STRAVA.CZ. Ve výjimečných případech je možné kontaktovat vedoucí stravování a domluvit se s ní na vyřešení vaší situace osobně.
  • První den absence je možné si vyzvednout oběd od 11:30 do 12:30.
  • Více  informací na záložce ŠKOLNÍ JÍDELNY


5) Změna odchodu z družiny

  • Pokud potřebujete změnit čas odchodu žáka ze školní družiny, tato změna je možná pouze prostřednictvím SMS na školní telefon nebo papírové omluvenky (s datumem, jménem žáka a přesným sdělením).
Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2023.