13/10/2020

Zákaz prezenční výuky na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče,

V návaznosti na usnesení vlády vydává Ministerstvo školství opatření čj. MSMT-39443/2020-2, které s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) zakazuje osobní přítomnost žáků na výuce na 1. stupni základní školy a celá škola tak přechází na distanční výuku.

Pravidla pro distanční výuku:

1) Žáci v režimu distanční výuky mají všechny pomůcky pro výuku doma (sešity, učebnice...)

2) Distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud žák nemůže plnit zadané úkoly včas mohou ho omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem třídnímu učiteli.

3) Pokud žák nemá možnost vypracovávat zadané úkoly v elektronické podobě, může je po dohodě s učitelem odevzdat v písemné formě ve škole.

4) Učitelé budou kontaktovat rodiče a žáky prostřednictvím zadaných emailových adres, případně nově zřízených školních žákovských emailů.

5) Škola bude postupně v jednotlivých třídách najíždět na platformu Microsoft Teams. Detailní informace Vám předají třídní učitelé.

5) Školní jídelna nebude po dobu distanční výuky poskytovat stravu. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny.

Mgr. Jan Šafránek, ředitel školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.