19/11/2020

Zápis na třídní schůzky

Třídní schůzky se budou tentokrát odehrávat online formou osobních konzultací v programu Teams.

Každý učitel má vypsané konzultační hodiny. V odkazu níže je sdílený soubor, ve kterém má každý učitel vlastní záložku a v ní se můžete zapsat na konkrétní čas (15min/schůzku). Po zápisu Vám učitel v Teamsech vytvoří pozvánku na individuální schůzku.

Zapisujte se pouze do volných BÍLÝCH POLÍČEK a mějte na paměti, že tuto tabulku mohou ve stejnou chvíli upravovat i další rodiče.

Do tabulky zapisujte pouze Vaše příjmení a pozvánka s odkazem na schůzku bude zaslána na žákovskou emailovou adresu.

Na třídní schůzky se prosím přihlaste nejpozději den předem, aby měl učitel šanci pozvánku vytvořit a odeslat.

Aby byl zápis tímto způsobem možný, máte všichni právo soubor upravovat (stejně jako při zápisu propiskou na nástěnce). Nicméně prosím o maximální opatrnost při zapisování, aby nevznikala nedorozumění způsobená případnou ztrátou dat.

ODKAZ NA ZÁPIS NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

https://zsradlo.sharepoint.com/:x:/s/Sborovna2/EXMOPv_62RVIofAXiBL_1fEBy55HeYTQJ_vVehslpui0jQ?e=jzTGYq

V případě jakéhokoliv problému prosím kontaktujte telefonicky třídního učitele nebo vedení školy.

Děkuji

Mgr. Jan Šafránek

ředitel školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.