09/04/2021

Změna pravidel testování ve školách

Změna pravidel testování ve školách

Dne 9.4.2021 byla dle vyjádření KHS oficiálně změněna pravidla testování žáků v základních školách. Změna se týká možnosti použití jiných antigenních testů, než které jsou centrálně distribuovány a poskytovány žákům ze strany školy.

Rodič má v tuto chvíli právo požádat školu o testování antigenním testem, který má udělenou výjimku ministerstva zdravotnictví. Seznam použitelných testů je k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Důležité ale je, že ředitel školy má právo žádosti nevyhovět, a to především z organizačních důvodů. ZŠ Rádlo bude tyto žádosti schvalovat vždy individuálně s platností od konkrétního data na základě vyplněného formuláře a přiložených dokumentů.

Pro podání žádosti o testování vlastními testy je třeba doložit:

Pravidla pro testování vlastními antigenními testy

 • Vlastní zvolené testy si zajišťují rodiče sami.
 • Vlastním testem je možné se ve škole otestovat až od data uvedeného na schválené žádosti.
 • Žák před testováním vždy předloží vlastní test učiteli ke kontrole.
 • Testy musí být v originálním obalu, ze kterého musí být jasně patrné, že se jedná přesně o test, kterým má žák povoleno se testovat.
 • Změna vlastního antigenního testu bez písemného povolení ze strany školy není možná.
 • V případě, že vlastní test vyjde jako chybový, žák musí mít s sebou test náhradní, dále může být otestován antigenním testem poskytnutým školou. Bez platného negativního testu nemůže být žák přijat k prezenčnímu vzdělávání a rodiče musí zajistit jeho okamžité vyzvednutí dle zákona.
 • Vlastní antigenní testy nebudou moci být uloženy ve škole, ale žák si je musí přinést vždy v testovací den ráno s sebou do školy.
 • Z organizačních důvodů nebudeme 12. 4. 2021 akceptovat žádné vlastní antigenní testy.

Další organizační pravidla testování

 • Rodiče, kteří budou asistovat žákům při testování ve škole, vyčkají na negativní výsledek testu.
 • Není možné testovat žáky doma a přijít do školy s vyhotoveným negativním testem.
 • Výsledek testu se zaznamenává a anonymní souhrnná data o testování v celé škole odesílají na MŠMT.
 • Z důvodu ochrany osobních údajů není možné pořizovat jakýkoliv záznam průběhu testování v budově školy.

Více informací o testování v ZŠ Rádlo najdete zde.

S případnými dotazy se prosím obracejte na vedení školy.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.