18/01/2022

Založení SRPŠ

Dne 25. 1. 2022, proběhne první online schůze Sdružení rodičů a přátel školy Rádlo.

Bližší informace naleznete v sekci SRPŠ.

Odkaz pro přihlášení na online schůzi v prostředí Microsoft Teams naleznete nejpozději 24. 1. 2022 v této aktualitě níže.

Odkaz bude zároveň zaslán všem přihlášeným členům SRPŠ na email, který uvedou v přihlášce. 

Přihláška do SRPŠ.pdf

Pozvánka na ustavující schůzi SRPŠ.pdf

Odkaz pro přihlášení na schůzku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arLS9sfYZLzKAWRPrb3Vo8_hG4efMxfklPU-mkGKjhPI1%40thread.tacv2/1642858013007?context=%7b%22Tid%22%3a%223885b7cb-c3c0-46a9-a2d7-67f8fa749cff%22%2c%22Oid%22%3a%22ffe792f4-73e4-429b-8842-c9b4e0257c5f%22%7d

Zakladatelé spolku SRPŠ Rádlo

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.