25/11/2021

Pravidla pro průběh vyhlášené karantény

V případě, že je žákovi rozhodnutím KHS nařízena karanténa, je postup následující:

  • Rodič obratem písemně sdělí tuto skutečnost vedení školy.
  • Škola zajistí žákovi distanční výuku.

V případě, že se jedná o jednotlivce, budou žákovi poskytnuty informace pro domácí práci tak, aby se mohl po návratu do školy bez problému zapojit zpět do výuky.

V případě, že se bude jednat o skupinu žáků větší, než je 1/2 počtu žáků ve třídě, přechází celá třída (dle vyhlášky) na distanční výuku. Na základě organizačních možností školy však bude zvážena možnost pokračovat zároveň v prezenční výuce ostatních žáků ve třídě. 

Dle situace bude zvážena možnost zahájení online výuky.

  • Pro návrat žáka do školy (po uplynutí lhůty stanovené KHS) je třeba škole doložit negativní PCR test.

Pro další bližší informace nebo specifické dotazy kontaktujte prosím vedení školy.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.