08/04/2024

Prevence respiračních onemocnění

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající epidemické situaci týkající se pertuse (černého kašle) vydalo MŠMT následující doporučení:

priloha_1339602811_1_priloha_informace_Mzd_cerny_kasel_MSMT-44_2024-29.pdf

  1. Vzhledem k současné epidemiologické situaci by školy měly u žáků/studentů/dětí věnovat zvýšenou pozornost projevům respirační nemoci s přihlédnutím k možnému výskytu pertuse.
  2. Preventivní opatření před šířením pertuse ve škole: V souvislosti s výše uvedeným je proto nutné zmínit, že základním preventivním opatřením platným u všech infekčních onemocnění stále zůstává to, že výuky by se měly účastnit pouze zdravé osoby.

Prosíme proto všechny rodiče, aby více pozorovali zdravotní stav dětí s přihlédnutím k výše zmíněným okolnostem.

Děkujeme

Vedení školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.