17/06/2020

Hodnocení žáků ve 2. pololetí

Hodnocení žáků se bude v druhém pololetí školního roku řídit Vyhláškou č. 211/2020 Sb., hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydanou 27.4.2020.

Celá vyhláška je k nahlédnutí zde.

K vyhlášce byla dále vydána veřejná metodika, stanovující doporučený postup pro závěrečné hodnocení žáků ve všech povinných i volitelných předmětech na vysvědčení. Z metodiky jsou níže zmíněny pouze nejdůležitější body.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
podpůrně (částečně) také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Celá metodika je k nahlédnutí zde.

V Rádle dne 2.6.2020
Mgr. Jan Šafránek
ředitel školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.