27/03/2024

Zápis do prvního ročníku na rok 2024/2025

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven dle rozhodnutí ředitele ZŠ Rádlo, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), na termín od 10. do 11. dubna 2024 a zápis bude probíhat následujícím způsobem:

1. Informujte prosím vedení školy o Vašem zájmu zapsat Vaše dítě na ZŠ Rádlo buď prostřednictvím registračního formuláře v MŠ Rádlo anebo prostřednictvím emailu reditel@zsradlo.cz (pro děti, které nechodí do MŠ Rádlo) a zapíšete se na konkrétní čas schůzky s paní učitelkou.

Formulář bude ve školce k dispozici od úterý 2.4. do 5.4. a bude průběžně doplňován dalšími zájemci. Při větším zájmu budeme časy přidávat.

Termíny pro zápis s paní učitelkou jsou:

 1. Středa (10.4.) od 13:30 do cca 15:30 (6 žáků)
 2. Čtvrtek (11.4.) od 13:30 do cca 15:30 (6 žáků)

2. Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Občanský průkaz
 • Rodný list žáka
 • Přihláška k zápisu (vyplníte při zápisu)
 • Zápisní list žáka (vyplníte při zápisu)

3. Dokumenty potřebné k žádosti o odklad:

 • Žádost o odklad (vyplníte při zápisu)
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

4. Průběh zápisu:

 • K zápisu přijďte prosím cca o 10min dříve a v kanceláři školy vyplníte / odevzdáte předvyplněné dokumenty.
 • Pak se žákem odejdete za paní učitelkou do třídy na cca 15-20min, čímž zápis končí.
 • Po podání přihlášky Vám bude prostřednictvím kontaktního emailu zaslán registrační kód žáka.
 • Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 11. 5. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na vývěsce školy.

5. Kritéria zápisu

Vzhledem ke kapacitě školy, můžeme pro zápis do prvního ročníku na rok 2024/25 nabídnout 20 volných míst.

 • Dle zákona budeme přednostně přijímat žáky, kteří spádově patří do obce Rádlo.
 • Na zbylá místa budou přijímání žáci, kteří spádově patří do jiné základní školy.
 • Pokud bude počet nespádových žáků převyšovat počet volných míst, bude vyhlášeno veřejné losování, ve kterém se (pod přiděleným kódem) vylosují žáci, kteří budou do prvního ročníku přijati. 

6. Doplňující informace:

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude od zveřejnění rozhodnutí o přijetí, tedy nejpozději ode dne 11. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 36.

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím vedení školy na email reditel@zsradlo.cz nebo na tel. 602783355.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.