25/08/2020

Informace pro první školní den

První den bude výuka probíhat pouze během první vyučovací hodiny. Pro všechny žáky tedy 1. den skončí v 8:45.

Vstup do školy je hlavním vchodem pro všechny žáky (viz. standardní otevírací doba školy).

První den je vstup do školy bez přezutí.

Nošení roušek v tuto chvíli není povinné. O případné změně budete včas informováni.  

Společné slavnostní zahájení školního roku všech ročníků se nekoná. Každý ročník zahájí školní rok samostatně ve své třídě se svým třídním učitelem.

Šatny (budou nově označeny) :

            1. a 2. ročník – hlavní šatna

            3., 4. a 5. ročník – zadní šatna

Věci do šatny je možné nosit již první den. Každý žák má připravené věšáky se jmenovkou.

První den jídelna ani družina nefunguje. Od 2.9. najedeme dle rozvrhu na normální režim.

            1. ročník - 1. třída třídní Mgr. Hana Nejedlá

            2. ročník - 2. třída třídní Mgr. Marie Špačková

            3. ročník - 3. třída (družina) Bc. Vendula Škeříková

            4. ročník - přízemí, třídní Mgr. Jitka Diblíčková

            5. ročník - počítačová učebna, třídní Mgr. Jan Šafránek

Prvňáci mohou přijít na zahajovací hodinu s rodinnými příslušníky. Vzhledem ke COVID situaci prosíme o účast jen nezbytně nutných rodinných příslušníků. 

Všechny další důležité informace žáci dostanou první den od třídních učitelů.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.