23/03/2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,


Vzhledem ke stávající pandemické situaci oznamujeme, že zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním roce bez osobní přítomnosti dětí a jejich rodičů.


Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku. K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na ZŠ Rádlo dle rozhodnutí ředitele, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), v termínu od 26. dubna 2021 do 30. dubna 2021 a zápis bude probíhat následujícím způsobem:

1. Nejprve je třeba vyplnit následující dokumenty, které jsou nezbytnou náležitosti zápisu k povinné školní docházce. Tyto dokumenty je dále třeba správným způsobem škole doručit.

2. Podání přihlášky (obsahující všechny tři výše zmíněné dokumenty) bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole je možné pouze následujícími způsoby:

  • zaslat přihlášku prostřednictvím České pošty
  • zaslat přihlášku do datové schránky
  • nebo zaslat email s elektronickým podpisem

! Pozor nelze poslat pouhý email !

3. Přihlášku je možné podat i osobně a sice po individuální domluvě s vedením školy a to ve stanoveném termínu 26. – 30. 4. 2021.


Po obdržení přihlášky Vám bude prostřednictvím kontaktního emailu zaslán registrační kód žáka. Pod těmito kódy bude následně zveřejněn seznam přijatých žáků.

Žádost o odklad
Níže najdete formulář žádosti o odklad. Jeho přílohou by mělo být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud budete mít o odklad zápisu k povinné školní docházce zájem, řešte prosím tuto situaci vzhledem k současné situaci ve spolupráci s vedením školy.

 
Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno nejpozději v pátek 30. 5. 2021: 

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí ve vývěsních skříňkách školy
  • na webových stránkách školy www.zsradlo.cz

Případné nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a v písemné podobě.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy. 

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte prosím vedení školy na email reditel@zsradlo.cz nebo na tel. 602 783 355.


Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.