18/11/2021

Informace k testování žáků 22. a 29. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne na všech školách v ČR screeningové testování žáků na COVID-19.

Žáci se budou testovat vždy v pondělí ráno s tím, že v případě pozitivity některého z žáků proběhne jeho okamžité oddělení od zbytku třídy a KHS rozhodne o dalším postupu.

Prosím proto všechny rodiče, aby v pondělí 22. 11. ráno zdůraznili dětem, aby si nechaly roušky až do potvrzení negativního testu (cca v 8:15). Při rozhodování o případné karanténě bychom se tím pádem mohli vyhnout uzavření celé třídy a následné distanční výuce.

Testování není „bariérové“ to znamená, že žáci, kteří se nebudou chtít testovat, mohou dále navštěvovat školu za následujících podmínek „pro netestované“:

  • budou muset nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole,
  • nebudou se smět účastnit tělocviku a zpěvu během hudební výuky,
  • převlékat se budou ve vlastní šatně,
  • budou navštěvovat „COVID-19“ vyčleněné toalety a
  • obědvat a svačit budou u odděleného stolu.

Podmínky „pro netestované“ musí žák dodržovat dle mimořádného opatření týden od screeningového testu, takže v případě odmítnutí obou testů od 22. 11. do 5. 12. 2021. 

Rodiče žáků prvního, druhého a třetího ročníku mohou být v případě zájmu účastni testování ve škole.

Testování bude probíhat ve třídách. Žáci testovaní za asistence rodičů se budou testovat v tělocvičně, aby se omezil pohyb třetích osob po budově školy.

Rodiče si mohou zvolit variantu vlastních antigenních testů za stejných podmínek jako v průběhu minulého školního roku (tedy po schválení písemné žádosti umístěné na webu školy).

Co se týče ranní družiny, tak z organizačních důvodů bude striktně dodržován čas příchodu a škola bude mezi 7:15 a 7:40 uzavřena. Žáci, kteří v pondělí přijdou do ranní družiny budou otestováni hned po příchodu do družiny, aby se minimalizovala možnost případného rizikového kontaktu žáků s pozitivně testovaným. 

Více informací naleznete na stránce: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/


Vedení školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.