09/09/2020

Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách

Vážení rodiče,

od 10.9.2020 bude do odvolání povinné nosit roušky ve vnitřních prostorách školy. Žáci budou o konkrétním rozsahu povinného nošení roušek informování během první vyučovací hodiny třídním učitelem.

Všichni žáci musí od 10.9.2020 nosit každý den do školy 2ks čistých roušek a pytlíky na jejich uložení ve chvíli, kdy je nebudou mít nasazeny.

Vzhledem k mimořádnému nárůstu pozitivně testovaných osob s COVID-19, je dále od 10.9.2020 do odvolání zakázán vstup rodičům i třetím osobám do budovy školy. Prosíme, aby rodiče toto pravidlo bez výjimky respektovali a čekali na své děti před školou.

Děti s podezřením na respirační onemocnění se nebudou moci účastnit prezenční výuky. Při zjištění příznaků možného respiračního onemocnění během výuky, bude žák izolován do speciální COVID místnosti a budeme kontaktovat rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli.

Zároveň Vás prosíme, abyste apelovali na své děti ohledně zvýšené hygieny (časté mytí rukou mýdlem atd.), sami se chovali maximálně zodpovědně (nošení roušek ve veřejných dopravních prostředcích, omezení shlukování velkého počtu osob, rozestupy ve velkých uzavřených prostorech atd.) a minimalizovali tak riziko eventuální nucené karantény celé třídy, nebo zavření školy. 

Děkujeme všem rodičům za pochopení a maximální součinnost.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.