12/05/2021

Výsledky zápisu do první třídy

Chtěl bych tímto poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili zápisu formou prezenčních individuálních konzultací. Paní učitelka byla moc ráda, že se s prvňáčky mohla setkat a na všechny se od září moc těší.

Informativní výsledky zápisu jsou k dispozici v tabulce níže a dále včetně poučení a potřebných formalit v PDF souboru (Vysledky_zapisu_do_prvni_tridy.pdf).


registrační číslo
výsledek řízení  registrační číslo výsledek řízení
01/2021
přijat 08/2021
přijat
02/2021
přijat
09/2021
přijat
03/2021
přijat
10/2021
přijat
04/2021
přijat
11/2021
přijat
05/2021
přijat
12/2021
přijat
06/2021
přijat
13/2021
přijat
07/2021
přijat 14/2021
přijat


Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Přijatým uchazečům tedy nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Zákonný zástupce může požádat o jeho vydání vedení školy.

Pokud bylo vyhověno vaší žádosti o přijetí na ZŠ Rádlo, ale rozhodli jste se nastoupit na jinou základní školu, předejte, prosím, tuto informaci co nejdříve vedení školy.

Potvrzení žádosti o odklad bude všem žadatelům zasláno do vlastních rukou.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedení školy.

Mgr. Jan Šafránek

ředitel školy

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.