26/09/2023

Volba zástupců rodičů ve školské radě - VÝSLEDKY VOLEB

Po sečtení hlasů všech voličů (za přítomnosti zástupce pedagogického sboru a ředitele školy) je pořadí uchazečů následující:

Liana Hotařová (18 hlasů), Tomáš Cvrček (14 hlasů), Andrea Jelínková (10 hlasů) a Kateřina Charouz (4 hlasy).


Prvním dvěma gratulujeme ke zvolení do Školské rady.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve volbě zástupců rodičů do Školské rady.

A děkujeme i všem rodičům za účast ve volbách. 

____________________________________________________________________________________________

Do volby zástupců rodičů ve Školské radě se přihlásili 4 uchazeči:

  • Andrea Jelínková
  • Liana Hotařová
  • Kateřina Charouz
  • Tomáš Cvrček

Volba proběhne 26.9.2023 v budově školy. Volí se dva kandidáti. Každý rodič bude mít k dispozici 1 volební lístek, na kterém škrtne jména uchazečů, které zvolit nechcete.

Volební urna bude k dispozici celý den:

  • Ráno u paní vychovatelky v ranní družině,
  • před začátkem vyučování za vstupními dveřmi a
  • po zbytek dne na stolku před ředitelnou školy.

Při volbě budeme spoléhat na čestný přístup každého z Vás.

Volba je anonymní a výsledky budou zveřejněny na webu a vývěsce školy 26.9.2023 v odpoledních hodinách.

____________________________________________________________________________________________

Během září 2023 proběhne volba dvou zástupců rodičů do školské rady.

Kdo by měl zájem se do voleb přihlásit jako kandidát zástupce rodičů, napište prosím na email reditel@zsradlo.cz nejpozději do 22.9.2023.

Volba proběhne 26.9.2023.

Bližší informace budou zveřejněny na webu a vývěsce školy.

Seznam aktualit
Copyright © ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 2024.